Ανακύκλωση

Το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) της Ελλάδας για την επόμενη δεκαετία προβλέπει την προσαρμογή της χώρας στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης στη διαχείριση των αποβλήτων. Είναι το σχέδιό για να πετύχει η χώρα να προστατεύει το περιβάλλον από την ταφή αποβλήτων και ταυτόχρονα να ανακυκλώνει τα απόβλητά της και να παράγει ενέργεια από αυτά. Το νέο ΕΣΔΑ καλείται να διαχειριστεί το σύνολο των αποβλήτων της χώρας, το οποίο αντιστοιχεί σε 31 εκατομμύρια τόνους αποβλήτων κατά έτος. Δίνει μεγάλη σημασία στην ανακύκλωση και στη διαλογή στην πηγή. Ειδικότερα, προβλέπει την καθολική ξεχωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων για το σύνολο της χώρας στο τέλος του 2022. Παράλληλα, προβλέπει ένταση των προσπαθειών για ξεχωριστή συλλογή 4 ρευμάτων προς ανακύκλωση, καθώς και προτεραιότητα στην ενίσχυση του δικτύου συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών.


Οι εταιρείες του Ομίλου Κουρτίδη

Loading...