Ενέργεια

Σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ενέργειας, στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας προβλέπεται να υλοποιηθούν επενδύσεις συνολικού ύψους 9 δις ευρώ και θα πρέπει ως το 2030 να καλύπτουν το 35% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης, από 18% που είναι σήμερα, και πάνω από το 60% της κατανάλωσης ηλεκτρισμού. Η εγκατεστημένη ισχύς των φωτοβολταϊκών πρέπει να υπερδιπλασιαστεί, από 3.000 μεγαβάτ σήμερα σε 7.700 μεγαβάτ το 2030. Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, χρειάζονται μεγάλες μονάδες ΑΠΕ. Η γεωγραφική θέση της Ελλάδας στο σταυροδρόμι μεταξύ Δύσης και Ανατολής σε συνδυασμό με την σύναψη τριμερών συνεργασιών, όπως αυτή μεταξύ Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, της επιτρέπει να διαδραματίσει έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στον ενεργειακό χάρτη των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου.


Οι εταιρείες του Ομίλου Κουρτίδη

Loading...