Με το κλειδί
στο χέρι

Είναι το πιο πλήρες πρόγραμμα κατασκευής εξοχικής κατοικίας και έχει σχεδιαστεί ειδικά για τους πελάτες και επενδυτές της Kourtidis Group, που θέλουν να χτίσουν το εξοχικό τους σύμφωνα με τις δικές τους εξατομικευμένες προτιμήσεις, σε οικόπεδο που oι ίδιοι επιλέγουν.

Πώς λειτουργεί:

  1. Ο όμιλος διερευνά και καταγράφει τις ανάγκες του πελάτη και το οικονομικό του προφίλ.
  2. Μελετούμε και ολοκληρώνουμε μαζί με τον πελάτη τον προϋπολογισμό για την αγορά οικοπέδου, την πλήρη και ολοκληρωμένη κατασκευή της κατοικίας και την επιλογή του εξοπλισμού και όλων των υλικών. Ταυτόχρονα παρουσιάζουμε τον πίνακα πληρωμών ανά φάση εργασιών.
  3. Παρέχουμε πλήρη υποστήριξη και προτάσεις για τη σωστή επιλογή του οικοπέδου προς ανέγερση, προσαρμοσμένες στις ανάγκες του πελάτη.
  4. Υποστηρίζουμε την ολοκλήρωση του έργου σε όλες τις φάσεις μέχρι την τελική μελέτη, τη σχεδίαση, την κατασκευή και τη διακόσμησή του.
  5. Καταρτίζουμε χρονοδιάγραμμα εργασιών, ώστε να είναι ελεγχόμενος ο χρόνος αποπεράτωσης και παράδοσης του έργου. Χρησιμοποιούμε αξιόπιστη τεχνολογία και ποιοτικά υλικά για να διασφαλίσουμε ότι όλες οι εργασίες γίνονται γρήγορα και αποτελεσματικά.
  6. Παραδίδουμε τις πιο σύγχρονες κατοικίες υψηλού ποιοτικού και αισθητικού αποτελέσματος προσαρμοσμένες στις ανάγκες και στα «θέλω» του πελάτη.
Με ενδιαφέρει

Οι εταιρείες του Ομίλου Κουρτίδη

Loading...