Ένας όµιλος ηγέτης

Ο Όµιλος KOURTIDIS GROUP είναι ένας από τους µεγαλύτερους, δυναµικά αναπτυσσόµενους Ελληνικός όµιλος εταιρειών στον κλάδο των κατασκευών, των επενδύσεων και του Real Estate.

Με συνεχείς επενδύσεις σε πόρους, γεωγραφικές περιοχές και µε εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό πρωταγωνιστεί σε Ελλάδα και εξωτερικό εδώ και 26 χρόνια. Λειτουργώντας µε εξωστρέφεια και δυναµισµό, µε τεράστια έργα και µια σειρά επιτυχηµένων επιχειρηµατικά κινήσεων, ο Όµιλος Κουρτίδη διευρύνει συνεχώς τις δραστηριότητές του µε νέα καινοτόµα προϊόντα και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.

Τι είναι το Golden Investment Services;

Με 26 χρόνια εµπειρίας στο Real Estate, στις κατασκευές και στο Property Management, ο Όµιλος επιχειρήσεων Κουρτίδη έχει αναπτύξει νέες σύγχρονες υπηρεσίες που απευθύνονται σε επενδυτές και επιχειρηµατικούς εταίρους και λειτουργώντας καθετοποιηµένα έχει στόχο την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας. Το τµήµα υποδοχής επενδυτών απαρτίζεται από µια σπουδαία και εξειδικευµένη οµάδα επιστηµόνων και συνεργατών µε δικηγόρους, συµβούλους ακινήτων, µηχανικούς, οικονοµολόγους, φοροτεχνικούς, λογιστές, πολεοδόµους, τοπογράφους, περιβαλλοντολόγους, δασολόγους, συγκοινωνιολόγους. Στεγάζεται στο κεντρικό γραφείο του Οµίλου στην Παραλία Οφρυνίου σε σύγχρονες εγκαταστάσεις, µόλις λίγα χιλιόµετρα από την Θεσσαλονίκη και την Καβάλα.

Αποστολή / Στόχος

Το GIS δηµιουργήθηκε µε στόχο να υποστηρίξει τους ενδιαφερόµενους επενδυτές και εταιρείες να αναπτύξουν επιχειρηµατική δράση στην Ελλάδα, να συµβάλλει στην εξωστρέφεια της ελληνικής οικονοµίας, στην προσέλκυση και υποδοχή επενδυτών καθώς και να παράσχει σηµαντική και έγκυρη πληροφόρηση για τη δραστηριοποίησή τους στη χώρα.

Αποστολή του να υποστηρίξει σε απόλυτο βαθµό το όραµα κάθε επενδυτικής προσπάθειας που θέλει να ξεκινήσει στην Ελλάδα. Επιπλέον στόχος παραµένει να προβάλλει τον ελκυστικό επενδυτικό προορισµό του τόπου µας δίνοντας έµφαση στους τοµείς εκείνους που η χώρα διαθέτει ή δύναται να αποκτήσει συγκριτικά πλεονεκτήµατα όπως: τουρισµός, ενέργεια, Real Estate, κατασκευές, ανακύκλωση, εφοδιαστική αλυσίδα, logistics, τρόφιµα και αγροτική παραγωγή.


Οι εταιρείες του Ομίλου Κουρτίδη

Loading...