Με 26 χρόνια εμπειρίας στο Real Estate, στις κατασκευές και στο Property Management, ο Όμιλος επιχειρήσεων Κουρτίδη έχει αναπτύξει νέες σύγχρονες υπηρεσίες που απευθύνονται σε επενδυτές και επιχειρηματικούς εταίρους, λειτουργώντας καθετοποιημένα και έχει στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

Κατηγορίες Ακινήτων

Κατοικίες
Ξενοδοχεία
Εκτάσεις Γης
Επαγγελματικοί Χώροι
Επιχειρήσεις
Διάφορα Ακίνητα

Προγράµµατα µε αξία και µε τη σφραγίδα της Kourtidis Group

Στην διάθεση όλων των νέων συνεργατών - επενδυτών του GIS, είναι συνεχώς η οµάδα οργάνωσης και υλοποίησης των προγραµµάτων που έχουν σχεδιαστεί από τον όµιλό µας, µε στόχο την υποστήριξη όλων και την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων τους.


Οι εταιρείες του Ομίλου Κουρτίδη

Loading...